Nasza baza na dzisiaj to:

2150 dodanych CV

3259 ofert pracy

Laborant / Laboratorium Bydgoszcz / Ostaszewo
Nazwa Firmy: Skanska
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Kujawsko-pomorskie
Miejscowość: Bydgoszcz
Opis Stanowiska:
Będziesz zajmować się: 
 • pobieraniem próbek betonów, kruszyw, gruntów
 • projektowaniem recept mieszanek związanych i niezwiązanych
 • wykonywaniem badań laboratoryjnych oraz polowych 
 • kontrolą jakości wykonywanych robót
 • analizą i opracowaniem otrzymanych wyników oraz ich archiwizacją
 • współpracą z kierownikami budów i robót
 • współpracą z firmami podwykonawczymi
 • nadzorowaniem sprawności i ważności legalizacji sprzętu laboratoryjnego
 • rozpoznaniem geotechnicznym w terenie
 • analizą i weryfikacją założeń dokumentacji kontraktowej w zakresie podłoża, podbudów i betonów

 

 

Specjalista / specjalność koordynacja BHP - Gliwice
Nazwa Firmy: Skanska
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Śląskie
Miejscowość: Gliwice
Opis Stanowiska:

Będziesz zajmować się:

 • analizą materiałów przetargowych pod kątem ryzyk BHP
 • uczestniczeniem w przygotowaniu: planu organizacji placu budowy, planu BOZiŚ
 • wsparciem Zespołu Menadżera Projektu w identyfikacji ryzyk dla zadania oraz  przygotowaniem instrukcji bezpiecznego wykonania robót
 • monitorowaniem warunków pracy i stanu bezpieczeństwa na projektach
 • propagowaniem wdrażania standardów Skanska i przedsięwzięć BHP na projekcie zarówno wśród pracowników, jak i firm podwykonawczych
 • wsparciem w raportowaniu i analizie wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • podejmowaniem powypadkowych działań korygujących
 • współpracą z koordynatorem BHP na projekcie i Specjalistą BHP w regionie
Go to top