Nasza baza na dzisiaj to:

2150 dodanych CV

3259 ofert pracy

Asystent/-ka Projektanta Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych
Nazwa Firmy: Buro Happold Polska Sp. z o.o.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Mazowieckie
Miejscowość: Warszawa
Opis Stanowiska:

§  Sporządzanie projektów instalacji wodno-kanalizacyjnych pod nadzorem projektanta

§  Koordynacja projektów z innymi branżami

§  Optymalizacja rozwiązań projektowych

Technik / Structural Technician
Nazwa Firmy: Buro Happold Polska Sp. z o.o.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Mazowieckie
Miejscowość: Warszawa
Opis Stanowiska:

§  Modelowanie w Revit Structures

główny specjalista do spraw: realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i Remontów, Biuro Logistyki - ważne do dnia 22 czerwca 2018 r.
Nazwa Firmy: Ministerstwo Finansów
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Mazowieckie
Miejscowość: Warszawa
Opis Stanowiska:

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); zagrożenie korupcją.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); zagrożenie korupcją.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

·     Prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorem inwestycji budowlanych i kompleksowych remontów nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa.

·     Uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie właściwości wydziału.

·     Opracowywanie wieloletnich, rocznych i okresowych planów, inwestycji i kompleksowych remontów nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa.

·     Dokonywanie przeglądów stanu technicznego nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa, w tym uczestniczenie w przeglądach kominiarskich.

·     Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących inwestycji budowlanych i remontowych w zakresie eksploatacji i utrzymania technicznego nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa z uwzględnieniem w szczególności zaleceń pokontrolnych różnych podmiotów, wymogów BHP oraz potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

·     Współpracowanie z organami właściwymi w sprawie uzgodnień konserwatorskich i wydawania pozwoleń na budowę lub rozpatrywania zgłoszeń w zakresie właściwości wydziału.

Kierownik Robót - specjalność mostowa / Kolejowy
Nazwa Firmy: Skanska
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Lubuskie
Miejscowość: Żagań
Opis Stanowiska:

Dołącz do Obszaru Kolejowego i  wesprzyj rozwój kompetencji kolejowej w Skanska.

Oferujemy pracę na czas określony do 31.11.2018

 

Będziesz zajmować się:

 • nadzorowaniem jakości i terminowości realizowanych robót, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną
 • koordynacją pracy sił własnych i podwykonawców
 • prowadzeniem analizy harmonogramu i postępu robót
 • analizą dokumentacji technicznej oraz monitoringiem kosztów budowy
 • nadzorem nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • współpracą z inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi
 • nadzorem nad przestrzeganiem zasad BHP
Inżynier Budowy - specjalność kolejowa
Nazwa Firmy: Skanska
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Lubuskie
Miejscowość: Żagań
Opis Stanowiska:

Dołącz do Obszaru Kolejowego i  wesprzyj rozwój kompetencji kolejowej w Skanska.

Oferujemy pracę na czas określony do 31.11.2018

 

 

Będziesz zajmować się:

 • rozliczaniem robót w podwykonawstwie i siłach własnych
 • nadzorem nad pracami podwykonawców i sił własnych
 • przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • sporządzaniem przedmiarów i obmiarów robót
Project Manager (branża kolejowa/drogowa)
Nazwa Firmy: INTER.EXPERT Polska Sp. z o.o.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Dolnośląskie
 • Małopolskie
 • Śląskie
Miejscowość: Wrocław, Kraków, Sosnowiec
Opis Stanowiska:
 • Zarządzanie projektami w aspektach: finansowym, organizacyjnym, technicznym.
 • Przygotowywanie i koordynowanie dokumentacji technicznych niezbędnych do realizacji projektów.
 • Tworzenie i zarządzanie budżetem, harmonogramem.
 • Zarządzanie zespołem (powyżej 10 osób).
 • Zarządzanie podwykonawcami.
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów projektowych.
 • Pełnienie nadzorów autorskich.
 • Współtworzenie i implementacja narzędzi wspomagających projektowanie.
 • Monitorowanie realizacji powierzanych celów.
Asystent/Projektant Konstruktor
Nazwa Firmy: GPDT sp. z o.o.
Rodzaj umowy: Inna
Region:
 • Małopolskie
Miejscowość: Kraków
Opis Stanowiska:
 • opracowywanie projektów budowlanych w branży konstrukcyjno – budowlanej w oparciu o aktualne przepisy;
 • przygotowanie dokumentacji przetargowych i wykonawczych projektowych w branży konstrukcyjnej;
 • wykonywanie ekspertyz, opracowanie dokumentacji technicznych;
 • wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych;
 • reprezentowanie  firmy wobec klientów i inwestorów.
Inżynier budowlany - inżynieria lądowa, fundamentowanie
Nazwa Firmy: FallWork
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Wielkopolskie
 • Cała Polska
Miejscowość: Poznań
Opis Stanowiska:
 • przygotowywanie ofert i kalkulacji dla klientów
 • sporządzanie ofert przetargowych
 • ścisła współpraca z działem sprzedaży oraz fundamentowania
 • kontrola terminowości wycen i ofert
 • zdobywanie nowych kompetencji w celu dalszego awansowania w strukturach
Kierownik Budowy Zachodniopomorskie
Nazwa Firmy: FallWork Agencja Pracy
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Zachodniopomorskie
Miejscowość: Mielno, Grzybowo, Pobierowo, Niechorze, Ustronie Morskie
Opis Stanowiska:

Dla naszego Klienta developera realizującego szereg inwestycji budowlanych poszukujemy:

KIEROWNIK BUDOWY - zachodniopomorskie

Lokalizacje budów:

 • Mielno (zachodnio-pomorskie)
 • Ustronie Morskie (zachodnio-pomorskie)
 • Pobierowo (zachodnio-pomorskie)
 • Niechorze (zachodnio-pomorskie)
 • Grzybowo (zachodnio-pomorskie)

Osoba, która dołączy do zespołu obejmie zadania:

 • Planowanie i organizacja placu budowy
 • Tworzenie harmonogramów budowy oraz budżetowanie zadań
 • Pakietowanie robót dla podwykonawców
 • Współpraca z działem zakupów przy negocjacjach 
 • Bieżące raportowanie, kontrola jakości i ich odbiór
 • Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego i przepisów bhp
 • Prowadzenie dokumentacji formalno – prawnej budowy
 • Zarządzanie i koordynacja prac podwykonawców
« Początek Poprzednia 1 2 Następna Koniec »
Go to top