Nasza baza na dzisiaj to:

2150 dodanych CV

3259 ofert pracy

facebook linkedin twitter

rzemieślnik specjalista elektryk w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego, Biuro Logistyki - ważne 18.01.2018 r.

Nazwa Firmy: Ministerstwo Finansów
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
 • Mazowieckie
Miejscowość: Warszawa
Opis Stanowiska:

 

 1. Obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych prądu przemiennego w tym:

 

 • rozdzielni średniego napięcia, stacji transformatorowej (5 sztuk transformatorów), rozdzielni głównej niskiego napięcia (n/n), rozdzielni piętrowych n/n,
 • instalacji elektrycznych n/n, oświetlenia wewnętrznego w budynku, oświetlenia zewnętrznego – parkingi Ministerstwa Finansów,
 • systemu zasilania gwarantowanego - UPS-y, SZR-y, zespoły prądotwórcze powyżej 50 kW.

2.     Obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych prądu stałego:

 • rozdzielni głównej prądu stałego, baterii akumulatorów (220 V),
 • prostownika buforowego, rozdzielni piętrowych prądu stałego,
 • instalacji prądu stałego, oświetlenia awaryjnego.
Wymagania:

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: zawodowe o kierunku elektrycznym
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w wykonywaniu zawodu elektryka
 • Uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne, typu SEP lub równoważne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu znamionowym do 20 kV na stanowisku Eksploatacji – Grupa I urządzenia, instalacje i sieci elektromagnetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, zespoły prądotwórcze powyżej 50 kW, sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność organizacji czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

 

Oferujemy:

 

WARUNKI PRACY:

 

Praca wewnątrz budynku polegająca na konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych, jak również administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner); praca pod presją czasu

Jak się ubiegać :

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADNIA DOKUMENTÓW

 

·      Dokumenty należy złożyć do: 18 stycznia 2018 r.

·      Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

·      Miejsce składania dokumentów:

 

Ministerstwo Finansów

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/N/1/BL

 

Wynagrodzenie (netto): Wynagrodzenie będzie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia kandydatki/kandydata – maksymalnie 3 000, 00 zł
Osobowa kontaktowa: sylwia snitkiewicz
Telefon: 694 43 87
Go to top